Biển Báo Nguy Hiểm

 • Tác dụng của Biển Nguy Hiểm và Cảnh Báo
 • Biển báo nguy hiểm và cảnh báo được dùng để báo cho người tham gia giao thông biết trước tính chất của sự nguy hiểm hoặc các điều cần chú ý phòng ngừa trên tuyến đường. Khi gặp biển báo nguy hiểm và cảnh báo, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ đến mức cần thiết, chú ý quan sát và chuẩn bị sẵn sàng xử lý những tình huống có thể xẩy ra để phòng ngừa tai nạn.


 • Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.212 Cầu Hẹp

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.212 Cầu Hẹp

  Số hiệu biển báo: W.212 Tên biển báo: Cầu hẹp Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp đến cầu hẹp là loại c..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.213 Cầu Tạm

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.213 Cầu Tạm

  Số hiệu biển báo: W.213 Tên biển báo: Cầu tạm Chi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp đến cầu tạm là loạ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.214 Cầu Quay-Cầu Cất

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.214 Cầu Quay-Cầu Cất

  Số hiệu biển báo: W.214Tên biển báo: Cầu xoay-cầu cấtChi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp đến cầu xoa..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.216 Đường Ngầm

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.216 Đường Ngầm

  Số hiệu biển báo: W.216 Tên biển báo: Đường ngầm Chi tiết báo hiệu: Để báo trước những chỗ có đường ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.217 Bến Phà

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.217 Bến Phà

  Số hiệu biển báo: W.217  Tên biển báo: Bến phà Chi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp đến bến phà. Ngườ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.218 Cửa Chui

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.218 Cửa Chui

  Số hiệu biển báo: W.218 Tên biển báo: Cửa chui Chi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp đến những đường c..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.219 Dốc Xuống Nguy Hiểm

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.219 Dốc Xuống Nguy Hiểm

  Số hiệu biển báo: W.219 Tên biển báo: Dốc xuống nguy hiểm Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp tới chỗ d..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.220 Dốc Lên Nguy Hiểm

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.220 Dốc Lên Nguy Hiểm

  Số hiệu biển báo: W.220 Tên biển báo: Dốc lên nguy hiểm Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp tới chỗ dốc..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.221a Đường Không Bằng Phẳng

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.221a Đường Không Bằng Phẳng

  Số hiệu biển báo: W.221a Tên biển báo: Đường không bằng phẳng Chi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp tớ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.221b Đường Không Bằng Phẳng

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.221b Đường Không Bằng Phẳng

  Số hiệu biển báo: W.221b Tên biển báo: Đường không bằng phẳng Chi tiết báo hiệu: Báo hiệu đoạn "đườn..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.222a Đường Trơn

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.222a Đường Trơn

  Số hiệu biển báo: W.222a Tên biển báo: Đường trơn Chi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp tới đoạn đường..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.222b Đường Không Bằng Phẳng

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.222b Đường Không Bằng Phẳng

  Số hiệu biển báo: W.222b Tên biển báo: Lề đường nguy hiểm Chi tiết báo hiệu: Báo những nơi lề đường ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.223a Vách Núi Nguy Hiểm Bên Trái

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.223a Vách Núi Nguy Hiểm Bên Trái

  Số hiệu biển báo: W.223a Tên biển báo: Vách núi nguy hiểm Chi tiết báo hiệu: Biển báo nguy hiểm đườn..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.223b Vách Núi Nguy Hiểm Bên Phải

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.223b Vách Núi Nguy Hiểm Bên Phải

  Số hiệu biển báo: W.223b Tên biển báo: Vách núi nguy hiểm Chi tiết báo hiệu: Biển báo nguy hiểm đườn..

  Showing 31 to 45 of 77 (6 Pages)