Cung Cấp Biển Báo Nguy Hiểm

  • Nhà Sản Xuất: Châu Gia Phát
  • Mã Sản Phẩm  : Cung Cấp Biển Báo Nguy Hiểm
  • Giá      :LH 0915 999 472 tư vấn và báo giá

Thông thường vật liệu Công ty Châu Gia Phát dùng để sản xuất biển báo làm bằng tole tráng kẽm có chiều dày là: 1.2mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm… tùy theo bản vẽ thiết kế hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Biển báo giao thông đường bộ thường được dán các loại màng phản quang sau:

- Màng phản quang 3M series 3400, 3900 dùng cho đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường huyện, đường trong các khu dân cư. Tùy theo yêu cầu thiết kế và sự lựa chọn của khách hàng. Màng 3400 giá sẽ rẻ hơn màng 3900 nên chất lượng của nó sẽ kém hơn.

- Màng phản quang 3M series 4000 dùng cho các tuyến đường cao tốc. Chất lượng màng phản quang 4000 tốt hơn màng 3400 và màng 3900, giá thành của nó vì vậy cũng sẽ cao hơn.

- Kích thước bảng : tham khảo tại Điều 16 : quy chuẩn 41/2019 BGTVTBiển báo nguy hiểm và cảnh báo có mã W với tên các biển như sau:

- Biển số W.201 (a,b): Chỗ ngoặt nguy hiểm;

- Biển số W.201 (c,d): Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe;

- Biển số W.202 (a,b): Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp;

- Biển số W.203 (a,b,c): Đường bị thu hẹp;CÔNG BÁO/Số 207 + 208/Ngày 14-02-202033

- Biển số W.204: Đường hai chiều;

- Biển số W.205 (a,b,c,d,e): Đường giao nhau;

- Biển số W.206: Giao nhau chạy theo vòng xuyến;

- Biển số W.207 (a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l): Giao nhau với đường không ưu tiên(đường nhánh);

- Biển số W.208: Giao nhau với đường ưu tiên (đường chính);

- Biển số W.209: Giao nhau có tín hiệu đèn;

- Biển số W.210: Giao nhau với đường sắt có rào chắn;

- Biển số W.211a: Giao nhau với đường sắt không có rào chắn;

- Biển số W.211b: Giao nhau với đường tàu điện;

- Biển số W.212: Cầu hẹp;

- Biển số W.213: Cầu tạm;

- Biển số W.214: Cầu quay - Cầu cất;

- Biển số W.215a: Kè, vực sâu phía trước;

- Biển số W.215 (b,c): Kè, vực sâu bên đường phía bên phải; Kè, vực sâu bên đường phía bên trái;

- Biển số W.216a: Đường ngầm;

- Biển số W.216b: Đường ngầm có nguy cơ lũ quét;

- Biển số W.217: Bến phà;

- Biển số W.218: Cửa chui;

- Biển số W.219: Dốc xuống nguy hiểm;

- Biển số W.220: Dốc lên nguy hiểm;

- Biển số W.221a: Đường lồi lõm;

- Biển số W.221b: Đường có gồ giảm tốc;

- Biển số W.222a: Đường trơn;

- Biển số W.222b: Lề đường nguy hiểm;

- Biển số W.223 (a,b): Vách núi nguy hiểm;

- Biển số W.224: Đường người đi bộ cắt ngang;

- Biển số W.225: Trẻ em;

- Biển số W.226: Đường người đi xe đạp cắt ngang;

- Biển số W.227: Công trường;

- Biển số W.228 (a,b): Đá lở;34

- Biển số W.228c: Sỏi đá bắn lên;

- Biển số W.228d: Nền đường yếu;

- Biển số W.229: Dải máy bay lên xuống;

- Biển số W.230: Gia súc;

- Biển số W.231: Thú rừng vượt qua đường;

- Biển số W.232: Gió ngang;

- Biển số W.233: Nguy hiểm khác;

- Biển số W.234: Giao nhau với đường hai chiều;

- Biển số W.235: Đường đôi;

- Biển số W.236: Kết thúc đường đôi;

- Biển số W.237: Cầu vồng;

- Biển số W.238: Đường cao tốc phía trước;

- Biển số W.239a: Đường cáp điện ở phía trên; Biển số W.239b: Chiều cao tĩnh không thực tế;

- Biển số W.240: Đường hầm;

- Biển số W.241: Ùn tắc giao thông;

- Biển số W.242 (a,b): Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ;

- Biển số W.243 (a,b,c): Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ;

- Biển số W.244: Đoạn đường hay xảy ra tai nạn;

- Biển số W.245 (a,b): Đi chậm (a), Đi chậm có chỉ dẫn tiếng Anh (b);

- Biển số W.246 (a,b,c): Chú ý chướng ngại vật;

- Biển số W.247: Chú ý xe đỗ.

Sản Phẩm Liên Quan:

Cung Cấp Biển Báo Cấm

Cung Cấp Biển Báo Cấm

Thông thường vật liệu Công ty Châu Gia Phát dùng để sản xuất biển báo làm bằng tole tráng kẽm có độ ..

Tags: Biển Báo Nguy Hiểm, - Biển số W.201 (a&b): Chỗ ngoặt nguy hiểm, - Biển số W.201 (c&d): Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe, - Biển số W.202 (a&b): Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp, - Biển số W.203 (a&b&c): Đường bị thu hẹp, CÔNG BÁO/Số 207 + 208/Ngày 14-02-202033 - Biển số W.204: Đường hai chiều, - Biển số W.205 (a&b&c&d&e): Đường giao nhau, - Biển số W.206: Giao nhau chạy theo vòng xuyến - Biển số W.207 (a& b& c& d& e& f& g& h& i& k& l): Giao nhau với đường không ưu tiên(đường nhánh), - Biển số W.208: Giao nhau với đường ưu tiên (đường chính), - Biển số W.209: Giao nhau có tín hiệu đèn, - Biển số W.210: Giao nhau với đường sắt có rào chắn, - Biển số W.211a: Giao nhau với đường sắt không có rào chắn, - Biển số W.211b: Giao nhau với đường tàu điện, - Biển số W.212: Cầu hẹp, - Biển số W.213: Cầu tạm, - Biển số W.214: Cầu quay - Cầu cất, - Biển số W.215a: Kè& vực sâu phía trước, - Biển số W.215 (b&c): Kè& vực sâu bên đường phía bên phải, Kè& vực sâu bên đường phía bên trái, - Biển số W.216a: Đường ngầm, - Biển số W.216b: Đường ngầm có nguy cơ lũ quét, - Biển số W.217: Bến phà, - Biển số W.218: Cửa chui, - Biển số W.219: Dốc xuống nguy hiểm, - Biển số W.220: Dốc lên nguy hiểm, - Biển số W.221a: Đường lồi lõm, - Biển số W.221b: Đường có gồ giảm tốc, - Biển số W.222a: Đường trơn, - Biển số W.222b: Lề đường nguy hiểm, - Biển số W.223 (a&b): Vách núi nguy hiểm, - Biển số W.224: Đường người đi bộ cắt ngang, - Biển số W.225: Trẻ em, - Biển số W.226: Đường người đi xe đạp cắt ngang, - Biển số W.227: Công trường, - Biển số W.228 (a&b): Đá lở, 34 - Biển số W.228c: Sỏi đá bắn lên, - Biển số W.228d: Nền đường yếu, - Biển số W.229: Dải máy bay lên xuống, - Biển số W.230: Gia súc, - Biển số W.231: Thú rừng vượt qua đường, - Biển số W.232: Gió ngang, - Biển số W.233: Nguy hiểm khác, - Biển số W.234: Giao nhau với đường hai chiều, - Biển số W.235: Đường đôi, - Biển số W.236: Kết thúc đường đôi, - Biển số W.237: Cầu vồng, - Biển số W.238: Đường cao tốc phía trước, - Biển số W.239a: Đường cáp điện ở phía trên, Biển số W.239b: Chiều cao tĩnh không thực tế, - Biển số W.240: Đường hầm, - Biển số W.241: Ùn tắc giao thông, - Biển số W.242 (a&b): Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ, - Biển số W.243 (a&b&c): Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ, - Biển số W.244: Đoạn đường hay xảy ra tai nạn, - Biển số W.245 (a&b): Đi chậm (a)& Đi chậm có chỉ dẫn tiếng Anh (b), - Biển số W.246 (a&b&c): Chú ý chướng ngại vật, - Biển số W.247: Chú ý xe đỗ.