Cung Cấp Biển Báo Cấm

  • Nhà Sản Xuất: Châu Gia Phát
  • Mã Sản Phẩm  : Cung Cấp Biển Báo Cấm
  • Giá      :LH 0915 999 472 tư vấn và báo giá

Thông thường vật liệu Công ty Châu Gia Phát dùng để sản xuất biển báo làm bằng tole tráng kẽm có độ dày là: 1.2mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm  và dán màng phản quang 3M series 3400, 3900 hoặc 4000 tùy theo bản vẽ thiết kế hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

- Kích thước bảng : tham khảo tại Điều 16 : quy chuẩn 41/2019 BGTVT

 Ngoài Biển Báo Cấm  ra Công ty Châu Gia Phát   còn cung cấp các sản phẩm liên quan sau:

1.) Cung Cấp Biển Báo Cấm

2.) Cung Cấp Biển Nguy Hiểm

3.) Cung Cấp Biển Hiệu Lệnh

4.) Cung Cấp Biển Chỉ Dẫn

5.) Cung Cấp Biển Phụ

6.) Cung Cấp Trụ Treo Biển Giao ThôngBiển Báo Cấm gồm 63 biển có mã P (cấm) và DP (hết cấm) với tên các biển như sau:

- Biển số P.101: Đường cấm;

- Biển số P.102: Cấm đi ngược chiều;

- Biển số P.103a: Cấm xe ô tô;

- Biển số P.103 (b,c): Cấm xe ô tô rẽ trái; Cấm xe ôtô rẽ phải;

- Biển số P.104: Cấm xe máy;

- Biển số P.105: Cấm xe ô tô và xe máy;

- Biển số P.106 (a,b): Cấm xe ô tô tải;

- Biển số P.106c: Cấm các xe chở hàng nguy hiểm;

- Biển số P.107: Cấm xe ô tô khách và xe ô tô tải;

- Biển số P.107a: Cấm xe ô tô khách;

- Biển số P.107b: Cấm xe ô tô taxi;

- Biển số P.108: Cấm xe kéo rơ-moóc;

- Biển số P.108a: Cấm xe sơ-mi rơ-moóc;

- Biển số P.109: Cấm máy kéo;

- Biển số P.110a: Cấm xe đạp;

- Biển số P.110b: Cấm xe đạp thồ;

- Biển số P.111a: Cấm xe gắn máy;

- Biển số P.111 (b) hoặc (c): Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam, xích lô máy);

- Biển số P.111d: Cấm xe ba bánh loại không có động cơ (xích lô);

- Biển số P.112: Cấm người đi bộ;

- Biển số P.113: Cấm xe người kéo, đẩy;

- Biển số P.114: Cấm xe súc vật kéo;

- Biển số P.115: Hạn chế trọng tải toàn bộ xe cho phép;

- Biển số P.116: Hạn chế tải trọng trục xe (trục đơn);

- Biển số P.117: Hạn chế chiều cao;

- Biển số P.118: Hạn chế chiều ngang xe;

- Biển số P.119: Hạn chế chiều dài xe;

- Biển số P.120: Hạn chế chiều dài xe cơ giới kéo theo rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ moóc;

- Biển số P.121: Cự ly tối thiểu giữa hai xe;

- Biển số P.123 (a,b): Cấm rẽ trái; Cấm rẽ phải;

- Biển số P.124 (a,b): Cấm quay đầu xe; Cấm ô tô quay đầu xe;

- Biển số P.124 (c,d): Cấm rẽ trái và quay đầu xe; Cấm rẽ phải và quay đầu xe;

- Biển số P.124(e,f): Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe; Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe;

- Biển số P.125: Cấm vượt;

- Biển số P.126: Cấm xe ô tô tải vượt;

- Biển số P.127: Tốc độ tối đa cho phép;

- Biển số P.127a: Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm;

- Biển số P.127b: Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường;

- Biển số P.127c: Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường;

- Biển số DP.127: Biển hết tốc độ tối đa cho phép trên biển ghép;

- Biển số P.128: Cấm sử dụng còi;

- Biển số P.129: Kiểm tra;

- Biển số P.130: Cấm dừng xe và đỗ xe;

- Biển số P.131 (a,b,c): Cấm đỗ xe;

- Biển số P.132: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp;

- Biển số DP.133: Hết cấm vượt;

- Biển số DP.134: Hết tốc độ tối đa cho phép;

- Biển số DP.135: Hết tất cả các lệnh cấm;

- Biển số P.136: Cấm đi thẳng;

- Biển số P.137: Cấm rẽ trái, rẽ phải;

- Biển số P.138: Cấm đi thẳng, rẽ trái;

- Biển số P.139: Cấm đi thẳng, rẽ phải;

- Biển số P.140: Cấm xe công nông và các loại xe tương tự.

Sản Phẩm Liên Quan:

Đèn Chớp Vàng NLMT Đơn CGP-1B

Đèn Chớp Vàng NLMT Đơn CGP-1B

Đèn Chớp Vàng NLMT Đơn CGP-1B..

Cung Cấp Biển Báo Nguy Hiểm

Cung Cấp Biển Báo Nguy Hiểm

Thông thường vật liệu Công ty Châu Gia Phát dùng để sản xuất biển báo làm bằng tole tráng kẽm có chi..

Tags: Cung Cấp Biển Báo Cấm, - Biển số P.101: Đường cấm, - Biển số P.102: Cấm đi ngược chiều, - Biển số P.103a: Cấm xe ô tô, - Biển số P.103 (b&c): Cấm xe ô tô rẽ trái, Cấm xe ôtô rẽ phải, - Biển số P.104: Cấm xe máy, - Biển số P.105: Cấm xe ô tô và xe máy, - Biển số P.106 (a&b): Cấm xe ô tô tải, - Biển số P.106c: Cấm các xe chở hàng nguy hiểm, - Biển số P.107: Cấm xe ô tô khách và xe ô tô tải, - Biển số P.107a: Cấm xe ô tô khách, - Biển số P.107b: Cấm xe ô tô taxi, - Biển số P.108: Cấm xe kéo rơ-moóc, - Biển số P.108a: Cấm xe sơ-mi rơ-moóc, - Biển số P.109: Cấm máy kéo, - Biển số P.110a: Cấm xe đạp, - Biển số P.110b: Cấm xe đạp thồ, - Biển số P.111a: Cấm xe gắn máy, - Biển số P.111 (b) hoặc (c): Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam&xích lô máy), - Biển số P.111d: Cấm xe ba bánh loại không có động cơ (xích lô), - Biển số P.112: Cấm người đi bộ, - Biển số P.113: Cấm xe người kéo&đẩy, - Biển số P.114: Cấm xe súc vật kéo, - Biển số P.115: Hạn chế trọng tải toàn bộ xe cho phép, - Biển số P.116: Hạn chế tải trọng trục xe (trục đơn), - Biển số P.117: Hạn chế chiều cao, - Biển số P.118: Hạn chế chiều ngang xe, - Biển số P.119: Hạn chế chiều dài xe, - Biển số P.120: Hạn chế chiều dài xe cơ giới kéo theo rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ moóc, - Biển số P.121: Cự ly tối thiểu giữa hai xe, - Biển số P.123 (a&b): Cấm rẽ trái&Cấm rẽ phải, - Biển số P.124 (a&b): Cấm quay đầu xe, Cấm ô tô quay đầu xe, - Biển số P.124 (c&d): Cấm rẽ trái và quay đầu xe&Cấm rẽ phải và quay đầu xe, - Biển số P.124(e&f): Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe&Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe, - Biển số P.125: Cấm vượt, - Biển số P.126: Cấm xe ô tô tải vượt, - Biển số P.127: Tốc độ tối đa cho phép, - Biển số P.127a: Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm, - Biển số P.127b: Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường, - Biển số P.127c: Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường, - Biển số DP.127: Biển hết tốc độ tối đa cho phép trên biển ghép, - Biển số P.128: Cấm sử dụng còi, - Biển số P.129: Kiểm tra, - Biển số P.130: Cấm dừng xe và đỗ xe, - Biển số P.131 (a&b&c): Cấm đỗ xe, - Biển số P.132: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp, - Biển số DP.133: Hết cấm vượt, - Biển số DP.134: Hết tốc độ tối đa cho phép, - Biển số DP.135: Hết tất cả các lệnh cấm, - Biển số P.136: Cấm đi thẳng, - Biển số P.137: Cấm rẽ trái, rẽ phải, - Biển số P.138: Cấm đi thẳng, rẽ trái, - Biển số P.139: Cấm đi thẳng, rẽ phải, - Biển số P.140: Cấm xe công nông và các loại xe tương tự.