Biển Báo Cấm

 • Tác dụng của biển báo cấm
 • Biển Cấm Biểu Thị Các Điều Cấm. Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấm Hành Những Điều Cấm Mà Nội Dung Biển Thể Hiện


 • Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.133 Hết Cấm Vượt

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.133 Hết Cấm Vượt

  Số hiệu biển báo: P.133 Tên biển báo: Hết cấm vượt Chi tiết báo hiệu: Biển báo các xe cơ giới được p..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.134 Hết Hạn Chế Tốc Độ Tối Đa

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.134 Hết Hạn Chế Tốc Độ Tối Đa

  Số hiệu biển báo: P.134 Tên biển báo: Hết hạn chế tốc độ tối đa Chi tiết báo hiệu: Biển báo hết đoạn..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.135 Hết Tất Cả Các Lệnh Cấm

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.135 Hết Tất Cả Các Lệnh Cấm

  Số hiệu biển báo: P.135 Tên biển báo: Hết tất cả các lệnh cấm Chi tiết báo hiệu: Biển báo hiệu đoạn ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.136 Cấm Đi Thẳng

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.136 Cấm Đi Thẳng

  Số hiệu biển báo: P.136 Tên biển báo: Cấm đi thẳng Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở phía trước cấm tất ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.137 Cấm Rẽ Trái Và Rẽ Phải

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.137 Cấm Rẽ Trái Và Rẽ Phải

  Số hiệu biển báo: P.137 Tên biển báo: Cấm rẽ trái và rẽ phải Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở ngã đường..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.138 Cấm Đi Thẳng Và Rẽ Trái

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.138 Cấm Đi Thẳng Và Rẽ Trái

  Số hiệu biển báo: P.138 Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ trái Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở ngã tư, ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.139 Cấm Đi Thẳng Và Rẽ Phải

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.139 Cấm Đi Thẳng Và Rẽ Phải

  Số hiệu biển báo: P.139 Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ phải Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở ngã tư, ..

  Showing 46 to 53 of 53 (4 Pages)