Biển Báo Cấm

 • Tác dụng của biển báo cấm
 • Biển Cấm Biểu Thị Các Điều Cấm. Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấm Hành Những Điều Cấm Mà Nội Dung Biển Thể Hiện


 • Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.122 Dừng Lại

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.122 Dừng Lại

  Số hiệu biển báo: P.122 Tên biển báo: Dừng lại Chi tiết báo hiệu: Biển có hiệu lực buộc các xe cơ gi..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.123a Cấm Rẽ Trái

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.123a Cấm Rẽ Trái

  Số hiệu biển báo: P.123a Tên biển báo: Cấm rẽ trái Chi tiết báo hiệu: Cấm rẽ trái (theo hướng mũi tê..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.123b Cấm Rẽ Phải

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.123b Cấm Rẽ Phải

  Số hiệu biển báo: P.123b Tên biển báo: Cấm rẽ phải Chi tiết báo hiệu: Để báo cấm rẽ phải (theo hướng..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.124a Cấm Quay Xe

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.124a Cấm Quay Xe

  Số hiệu biển báo: P.124a Tên biển báo: Cấm quay xe Chi tiết báo hiệu: Cấm các loại xe (cơ giới và th..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.124b Cấm Ôtô Quay Đầu Xe

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.124b Cấm Ôtô Quay Đầu Xe

  Số hiệu biển báo: P.124b Tên biển báo: Cấm ôtô quay đầu xe Chi tiết báo hiệu: Cấm xe ôtô và xe môtô ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.125 Cấm Vượt

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.125 Cấm Vượt

  Số hiệu biển báo: P.125 Tên biển báo: Cấm vượt Chi tiết báo hiệu: Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.126 Cấm Ôtô Tải Vượt

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.126 Cấm Ôtô Tải Vượt

  Số hiệu biển báo: P.126 Tên biển báo: Cấm ôtô tải vượt Chi tiết báo hiệu: Cấm tất cả các loại ô tô t..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.127 Tốc Độ Tối Đa Cho Phép

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.127 Tốc Độ Tối Đa Cho Phép

  Số hiệu biển báo: P.127 Tên biển báo: Tốc độ tối đa cho phép Chi tiết báo hiệu: Cấm tất cả các loại ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.128 Cấm Sử Dụng Còi

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.128 Cấm Sử Dụng Còi

  Số hiệu biển báo: P.128 Tên biển báo: Cấm bóp còi Chi tiết báo hiệu: Cấm các loại xe cơ giới sử dụng..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.129 Kiểm Tra

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.129 Kiểm Tra

  Số hiệu biển báo: P.129 Tên biển báo: Kiểm tra Chi tiết báo hiệu: Để báo nơi đặt trạm kiểm tra, các ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.130 Cấm Dừng Xe Và Đỗ Xe

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.130 Cấm Dừng Xe Và Đỗ Xe

  Số hiệu biển báo: P.130 Tên biển báo: Cấm dừng xe và đỗ xe Chi tiết báo hiệu: Để báo nơi cấm dừng xe..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.131a Cấm Đỗ Xe

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.131a Cấm Đỗ Xe

  Số hiệu biển báo: P.131a Tên biển báo: Cấm đỗ xe Để báo nơi cấm đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả c..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.131b Cấm Đỗ Xe Ngày Lẻ

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.131b Cấm Đỗ Xe Ngày Lẻ

  Số hiệu biển báo: P.131b Tên biển báo: Cấm đỗ xe ngày lẻ Để báo nơi cấm đỗ xe vào các ngày lẻ trong ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.131c Cấm Đỗ Xe Ngày Chẵn

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.131c Cấm Đỗ Xe Ngày Chẵn

  Số hiệu biển báo: P.131c Tên biển báo: Cấm đỗ xe ngày chẵn Để báo nơi cấm đỗ xe vào các ngày chẵn tr..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.132 Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược Chiều Qua Đường Hẹp

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.132 Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược Chiều Qua Đường Hẹp

  Số hiệu biển báo: P.132 Tên biển báo: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp Chi t..

  Showing 31 to 45 of 53 (4 Pages)