Biển Báo Cấm

 • Tác dụng của biển báo cấm
 • Biển Cấm Biểu Thị Các Điều Cấm. Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấm Hành Những Điều Cấm Mà Nội Dung Biển Thể Hiện


 • Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.110b Cấm Xe Đạp Thồ

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.110b Cấm Xe Đạp Thồ

  Số hiệu biển báo: P.110b Tên biển báo: Cấm xe đạp thồ Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe đạp thồ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.111a Cấm Xe Gắn Máy

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.111a Cấm Xe Gắn Máy

  Số hiệu biển báo: P.111a Tên biển báo: Cấm xe gắn máy Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe gắn máy..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.111b Cấm Xe Ba Bánh Loại Có Động Cơ

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.111b Cấm Xe Ba Bánh Loại Có Động Cơ

  Số hiệu biển báo: P.111b Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam) Chi tiết báo hiệu: Để..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.111c Cấm Xe Ba Bánh Loại Có Động Cơ

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.111c Cấm Xe Ba Bánh Loại Có Động Cơ

  Số hiệu biển báo: P.111c Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy) Chi tiết báo hiệu..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.111d Cấm Xe Ba Bánh Loại Không Có Động Cơ

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.111d Cấm Xe Ba Bánh Loại Không Có Động Cơ

  Số hiệu biển báo: P.111d Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại không có động cơ Chi tiết báo hiệu: Để bá..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.112 Cấm Người Đi Bộ

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.112 Cấm Người Đi Bộ

  Số hiệu biển báo: P.112 Tên biển báo: Cấm người đi bộ Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm đi bộ qua ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.113 Cấm Xe Người Kéo Đẩy

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.113 Cấm Xe Người Kéo Đẩy

  Số hiệu biển báo: P.113 Tên biển báo: Cấm xe người kéo, đẩy Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe n..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.114 Cấm Xe Súc Vật Kéo

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.114 Cấm Xe Súc Vật Kéo

  Số hiệu biển báo: P.114 Tên biển báo: Cấm xe xúc vật kéo Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm súc vật..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.115 Hạn Chế Trọng Lượng Xe

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.115 Hạn Chế Trọng Lượng Xe

  Số hiệu biển báo: P.115 Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng xe Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm các..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.116 Hạn Chế Trọng Lượng Trên Trục Xe

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.116 Hạn Chế Trọng Lượng Trên Trục Xe

  Số hiệu biển báo: P.116 Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng trên trục xe Chi tiết báo hiệu: Để báo đườ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.117 Hạn Chế Chiều Cao

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.117 Hạn Chế Chiều Cao

  Số hiệu biển báo: P.117 Tên biển báo: Hạn chế chiều cao Chi tiết báo hiệu: Cấm các xe (cơ giới và th..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.118 Hạn Chế Chiều Ngang

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.118 Hạn Chế Chiều Ngang

  Số hiệu biển báo: P.118 Tên biển báo: Hạn chế chiều ngang Chi tiết báo hiệu: Cấm các xe (cơ giới và ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.119 Hạn Chế Chiều Dài Ôtô

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.119 Hạn Chế Chiều Dài Ôtô

  Số hiệu biển báo: P.119 Tên biển báo: Hạn chế chiều dài ôtô Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm các ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.120 Hạn Chế Chiều Dài Ôtô Máy Kéo Moóc

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.120 Hạn Chế Chiều Dài Ôtô Máy Kéo Moóc

  Số hiệu biển báo: P.120 Tên biển báo: Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc Chi tiết báo hiệu: Đường cấm cá..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.121 Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.121 Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe

  Số hiệu biển báo: P.121 Tên biển báo: Cự ly tối thiểu giữa hai xe Chi tiết báo hiệu: Để báo xe ôtô p..

  Showing 16 to 30 of 53 (4 Pages)