• Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.124b Cấm Ôtô Quay Đầu Xe

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.124b Cấm Ôtô Quay Đầu Xe


SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.101 Đường Cấm

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.101 Đường Cấm

Biển đường cấm là biển báo giao thông báo đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) ..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.102 Cấm Đi Ngược Chiều

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.102 Cấm Đi Ngược Chiều

Biển cấm đi ngược chiều là biển báo giao thông báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.103a Cấm Ô Tô

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.103a Cấm Ô Tô

Biển cấm ô tô – Biển báo cấm số hiệu P.103a là biển báo giao thông báo đường cấm tất cả các loại xe ..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.103b Cấm Ô Tô Rẽ Phải

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.103b Cấm Ô Tô Rẽ Phải

Biển cấm ô tô rẽ phải – Biển báo cấm số hiệu P.103b báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả m..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.103c Cấm Ô Tô Rẽ Trái

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.103c Cấm Ô Tô Rẽ Trái

Biển cấm ô tô rẽ trái – Biển báo cấm số hiệu P.103c báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả m..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.104 Cấm Môtô

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.104 Cấm Môtô

Biển cấm mô tô – Biển báo giao thông số hiệu P.104 là biển báo cấm báo đường cấm tất cả các loại môt..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.105 Cấm Ôtô Và Môtô

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.105 Cấm Ôtô Và Môtô

Biển cấm ô tô và mô tô – Biển báo giao thông số 105 là biển báo cấm báo đường cấm tất cả các loại xe..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.106a Cấm Ôtô Tải

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.106a Cấm Ôtô Tải

Biển báo cấm ô tô tải – Biển báo giao thông số hiệu P.106a báo đường cấm tất cả các loại ôtô chở hàn..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.106b Cấm Ôtô Tải

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.106b Cấm Ôtô Tải

Biển báo cấm ô tô tải có tổng trọng lượng vượt quá quy định là biển báo cấm ô tô tải có tổng trọng l..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.106c Cấm Xe Chở Hàng Nguy Hiểm

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.106c Cấm Xe Chở Hàng Nguy Hiểm

Biển báo cấm xe chở hàng nguy hiểm (Biển báo giao thông số hiệu P.106c) là biển báo giao thông báo đ..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.107 Cấm Ôtô Khách Và Ôtô Tải

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.107 Cấm Ôtô Khách Và Ôtô Tải

Biển báo cấm ô tô khách và ô tô tải (Biển số 107) là biển báo giao thông báo đường cấm ôtô chở khách..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.108 Cấm Ôtô Máy Kéo Kéo Moóc

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.108 Cấm Ôtô Máy Kéo Kéo Moóc

Biển báo cấm ôtô, máy kéo kéo moóc hoặc sơ mi rơ moóc (Biển báo giao thông số hiệu P.108) báo đường ..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.109 Cấm Máy Kéo

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.109 Cấm Máy Kéo

Số hiệu biển báo: P.109 Tên biển báo: Cấm máy kéo Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm tất cả các loạ..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.110a Cấm Đi Xe Đạp

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.110a Cấm Đi Xe Đạp

Số hiệu biển báo: P.110a Tên biển báo: Cấm đi xe đạp Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe đạp đi q..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.110b Cấm Xe Đạp Thồ

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.110b Cấm Xe Đạp Thồ

Số hiệu biển báo: P.110b Tên biển báo: Cấm xe đạp thồ Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe đạp thồ..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.111a Cấm Xe Gắn Máy

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.111a Cấm Xe Gắn Máy

Số hiệu biển báo: P.111a Tên biển báo: Cấm xe gắn máy Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe gắn máy..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.111b Cấm Xe Ba Bánh Loại Có Động Cơ

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.111b Cấm Xe Ba Bánh Loại Có Động Cơ

Số hiệu biển báo: P.111b Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam) Chi tiết báo hiệu: Để..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.111c Cấm Xe Ba Bánh Loại Có Động Cơ

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.111c Cấm Xe Ba Bánh Loại Có Động Cơ

Số hiệu biển báo: P.111c Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy) Chi tiết báo hiệu..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.111d Cấm Xe Ba Bánh Loại Không Có Động Cơ

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.111d Cấm Xe Ba Bánh Loại Không Có Động Cơ

Số hiệu biển báo: P.111d Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại không có động cơ Chi tiết báo hiệu: Để bá..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.112 Cấm Người Đi Bộ

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.112 Cấm Người Đi Bộ

Số hiệu biển báo: P.112 Tên biển báo: Cấm người đi bộ Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm đi bộ qua ..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.113 Cấm Xe Người Kéo Đẩy

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.113 Cấm Xe Người Kéo Đẩy

Số hiệu biển báo: P.113 Tên biển báo: Cấm xe người kéo, đẩy Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe n..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.114 Cấm Xe Súc Vật Kéo

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.114 Cấm Xe Súc Vật Kéo

Số hiệu biển báo: P.114 Tên biển báo: Cấm xe xúc vật kéo Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm súc vật..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.115 Hạn Chế Trọng Lượng Xe

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.115 Hạn Chế Trọng Lượng Xe

Số hiệu biển báo: P.115 Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng xe Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm các..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.116 Hạn Chế Trọng Lượng Trên Trục Xe

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.116 Hạn Chế Trọng Lượng Trên Trục Xe

Số hiệu biển báo: P.116 Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng trên trục xe Chi tiết báo hiệu: Để báo đườ..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.117 Hạn Chế Chiều Cao

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.117 Hạn Chế Chiều Cao

Số hiệu biển báo: P.117 Tên biển báo: Hạn chế chiều cao Chi tiết báo hiệu: Cấm các xe (cơ giới và th..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.118 Hạn Chế Chiều Ngang

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.118 Hạn Chế Chiều Ngang

Số hiệu biển báo: P.118 Tên biển báo: Hạn chế chiều ngang Chi tiết báo hiệu: Cấm các xe (cơ giới và ..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.119 Hạn Chế Chiều Dài Ôtô

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.119 Hạn Chế Chiều Dài Ôtô

Số hiệu biển báo: P.119 Tên biển báo: Hạn chế chiều dài ôtô Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm các ..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.120 Hạn Chế Chiều Dài Ôtô Máy Kéo Moóc

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.120 Hạn Chế Chiều Dài Ôtô Máy Kéo Moóc

Số hiệu biển báo: P.120 Tên biển báo: Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc Chi tiết báo hiệu: Đường cấm cá..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.121 Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.121 Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe

Số hiệu biển báo: P.121 Tên biển báo: Cự ly tối thiểu giữa hai xe Chi tiết báo hiệu: Để báo xe ôtô p..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.122 Dừng Lại

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.122 Dừng Lại

Số hiệu biển báo: P.122 Tên biển báo: Dừng lại Chi tiết báo hiệu: Biển có hiệu lực buộc các xe cơ gi..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.123a Cấm Rẽ Trái

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.123a Cấm Rẽ Trái

Số hiệu biển báo: P.123a Tên biển báo: Cấm rẽ trái Chi tiết báo hiệu: Cấm rẽ trái (theo hướng mũi tê..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.123b Cấm Rẽ Phải

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.123b Cấm Rẽ Phải

Số hiệu biển báo: P.123b Tên biển báo: Cấm rẽ phải Chi tiết báo hiệu: Để báo cấm rẽ phải (theo hướng..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.124a Cấm Quay Xe

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.124a Cấm Quay Xe

Số hiệu biển báo: P.124a Tên biển báo: Cấm quay xe Chi tiết báo hiệu: Cấm các loại xe (cơ giới và th..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.124b Cấm Ôtô Quay Đầu Xe

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.124b Cấm Ôtô Quay Đầu Xe

Số hiệu biển báo: P.124b Tên biển báo: Cấm ôtô quay đầu xe Chi tiết báo hiệu: Cấm xe ôtô và xe môtô ..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.125 Cấm Vượt

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.125 Cấm Vượt

Số hiệu biển báo: P.125 Tên biển báo: Cấm vượt Chi tiết báo hiệu: Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau ..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.126 Cấm Ôtô Tải Vượt

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.126 Cấm Ôtô Tải Vượt

Số hiệu biển báo: P.126 Tên biển báo: Cấm ôtô tải vượt Chi tiết báo hiệu: Cấm tất cả các loại ô tô t..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.127 Tốc Độ Tối Đa Cho Phép

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.127 Tốc Độ Tối Đa Cho Phép

Số hiệu biển báo: P.127 Tên biển báo: Tốc độ tối đa cho phép Chi tiết báo hiệu: Cấm tất cả các loại ..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.128 Cấm Sử Dụng Còi

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.128 Cấm Sử Dụng Còi

Số hiệu biển báo: P.128 Tên biển báo: Cấm bóp còi Chi tiết báo hiệu: Cấm các loại xe cơ giới sử dụng..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.129 Kiểm Tra

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.129 Kiểm Tra

Số hiệu biển báo: P.129 Tên biển báo: Kiểm tra Chi tiết báo hiệu: Để báo nơi đặt trạm kiểm tra, các ..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.130 Cấm Dừng Xe Và Đỗ Xe

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.130 Cấm Dừng Xe Và Đỗ Xe

Số hiệu biển báo: P.130 Tên biển báo: Cấm dừng xe và đỗ xe Chi tiết báo hiệu: Để báo nơi cấm dừng xe..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.131a Cấm Đỗ Xe

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.131a Cấm Đỗ Xe

Số hiệu biển báo: P.131a Tên biển báo: Cấm đỗ xe Để báo nơi cấm đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả c..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.131b Cấm Đỗ Xe Ngày Lẻ

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.131b Cấm Đỗ Xe Ngày Lẻ

Số hiệu biển báo: P.131b Tên biển báo: Cấm đỗ xe ngày lẻ Để báo nơi cấm đỗ xe vào các ngày lẻ trong ..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.131c Cấm Đỗ Xe Ngày Chẵn

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.131c Cấm Đỗ Xe Ngày Chẵn

Số hiệu biển báo: P.131c Tên biển báo: Cấm đỗ xe ngày chẵn Để báo nơi cấm đỗ xe vào các ngày chẵn tr..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.132 Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược Chiều Qua Đường Hẹp

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.132 Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược Chiều Qua Đường Hẹp

Số hiệu biển báo: P.132 Tên biển báo: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp Chi t..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.133 Hết Cấm Vượt

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.133 Hết Cấm Vượt

Số hiệu biển báo: P.133 Tên biển báo: Hết cấm vượt Chi tiết báo hiệu: Biển báo các xe cơ giới được p..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.134 Hết Hạn Chế Tốc Độ Tối Đa

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.134 Hết Hạn Chế Tốc Độ Tối Đa

Số hiệu biển báo: P.134 Tên biển báo: Hết hạn chế tốc độ tối đa Chi tiết báo hiệu: Biển báo hết đoạn..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.135 Hết Tất Cả Các Lệnh Cấm

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.135 Hết Tất Cả Các Lệnh Cấm

Số hiệu biển báo: P.135 Tên biển báo: Hết tất cả các lệnh cấm Chi tiết báo hiệu: Biển báo hiệu đoạn ..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.136 Cấm Đi Thẳng

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.136 Cấm Đi Thẳng

Số hiệu biển báo: P.136 Tên biển báo: Cấm đi thẳng Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở phía trước cấm tất ..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.137 Cấm Rẽ Trái Và Rẽ Phải

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.137 Cấm Rẽ Trái Và Rẽ Phải

Số hiệu biển báo: P.137 Tên biển báo: Cấm rẽ trái và rẽ phải Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở ngã đường..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.138 Cấm Đi Thẳng Và Rẽ Trái

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.138 Cấm Đi Thẳng Và Rẽ Trái

Số hiệu biển báo: P.138 Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ trái Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở ngã tư, ..

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.139 Cấm Đi Thẳng Và Rẽ Phải

Biển Báo Hiệu Giao Thông Cấm P.139 Cấm Đi Thẳng Và Rẽ Phải

Số hiệu biển báo: P.139 Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ phải Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở ngã tư, ..