Công Ty Sản Xuất Đèn Tín Hiệu Giao Thông- CHÂU GIA PHÁT

Chính Sách Bán Hàng

Nhằm tạo sự công bằng và minh bạch trong kinh doanh

Công ty TNHH Cơ Khí Giao Thông Châu Gia Phát cam kết không mua công nợ bất kỳ nhà cung cấp nào,  và chúng tôi cũng xin phép không bán công nợ cho các đơn vị.