Biển Báo Nguy Hiểm

 • Tác dụng của Biển Nguy Hiểm và Cảnh Báo
 • Biển báo nguy hiểm và cảnh báo được dùng để báo cho người tham gia giao thông biết trước tính chất của sự nguy hiểm hoặc các điều cần chú ý phòng ngừa trên tuyến đường. Khi gặp biển báo nguy hiểm và cảnh báo, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ đến mức cần thiết, chú ý quan sát và chuẩn bị sẵn sàng xử lý những tình huống có thể xẩy ra để phòng ngừa tai nạn.


 • Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.237 Cầu Vồng

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.237 Cầu Vồng

  Số hiệu biển báo: W.237 Tên biển báo: Cầu vòng Chi tiết báo hiệu: Dùng để nhắc nhở lái xe cho cẩn th..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.238 Đường Cao Tốc Phía Trước

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.238 Đường Cao Tốc Phía Trước

  Số hiệu biển báo: W.238 Tên biển báo: Đường cao tốc phía trước Chi tiết báo hiệu: Biển này nhằm để b..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.239 Đường Cáp Điện ở Phía Trên

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.239 Đường Cáp Điện ở Phía Trên

  Số hiệu biển báo: W.239 Tên biển báo: Đường cáp điện ở phía trên Chi tiết báo hiệu: Biển này để cảnh..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.240 Đường Hầm

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.240 Đường Hầm

  Số hiệu biển báo: W.240 Tên biển báo: Đường hầm Chi tiết báo hiệu: Dùng để nhắc lái xe chú ý đi chậm..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.241 Ùn Tắc Giao Thông

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.241 Ùn Tắc Giao Thông

  Số hiệu biển báo: W.241 Tên biển báo: Ùn tắc giao thông Chi tiết báo hiệu: Báo đoạn đường hay xảy ra..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.242a Nơi 01 Đường Sắt Giao Vuông Góc Với Đường Bộ

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.242a Nơi 01 Đường Sắt Giao Vuông Góc Với Đường Bộ

  Số hiệu biển báo: W.242a Tên biển báo: Chỗ đường sắt cắt đường bộ Chi tiết báo hiệu: Tại chỗ giao nh..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.242b Nơi 02 Đường Sắt Giao Vuông Góc Với Đường Bộ

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.242b Nơi 02 Đường Sắt Giao Vuông Góc Với Đường Bộ

  Số hiệu biển báo: W.242b Tên biển báo: Chỗ đường sắt cắt đường bộ Chi tiết báo hiệu: Tại chỗ giao nh..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.243a Nơi 01 Đường Sắt Giao Không Vuông Góc Với Đường Bộ

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.243a Nơi 01 Đường Sắt Giao Không Vuông Góc Với Đường Bộ

  Số hiệu biển báo: W.243a Tên biển báo: Đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông gócChi tiết báo h..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.243b Nơi 02 Đường Sắt Giao Không Vuông Góc Với Đường Bộ

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.243b Nơi 02 Đường Sắt Giao Không Vuông Góc Với Đường Bộ

  Số hiệu biển báo: W.243b Tên biển báo: Đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông gócChi tiết báo h..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.243c Nơi 03 Đường Sắt Giao Không Vuông Góc Với Đường Bộ

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.243c Nơi 03 Đường Sắt Giao Không Vuông Góc Với Đường Bộ

  Số hiệu biển báo: W.243c Tên biển báo: Đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông gócChi tiết báo h..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.244 Đoạn Đường Hay Xảy Ra Tai Nạn

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.244 Đoạn Đường Hay Xảy Ra Tai Nạn

  Số hiệu biển báo: W.244 Tên biển báo: Đoạn đường hay xảy ra tai nạn Chi tiết báo hiệu: Dùng để báo n..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.245a Đi Chậm

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.245a Đi Chậm

  Số hiệu biển báo: W.245a Tên biển báo: Đi chậm Chi tiết báo hiệu: Dùng để nhắc lái xe giảm tốc độ đi..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.245b Đi Chậm

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.245b Đi Chậm

  Số hiệu biển báo: W.245b Tên biển báo: Đi chậm Chi tiết báo hiệu: Dùng để nhắc lái xe giảm tốc độ đi..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.246a Chú Ý Chướng Ngại Vật

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.246a Chú Ý Chướng Ngại Vật

  Số hiệu biển báo: W.246a Tên biển báo: Chú ý chướng ngại vật Chi tiết báo hiệu: Vòng tránh ra hai bê..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.246b Chú Ý Chướng Ngại Vật Tránh Sang Bên Trái

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.246b Chú Ý Chướng Ngại Vật Tránh Sang Bên Trái

  Số hiệu biển báo: W.246b Tên biển báo: Chú ý chướng ngại vật Chi tiết báo hiệu: Vòng tránh sang bên ..

  Showing 61 to 75 of 77 (6 Pages)