Biển Báo Nguy Hiểm

 • Tác dụng của Biển Nguy Hiểm và Cảnh Báo
 • Biển báo nguy hiểm và cảnh báo được dùng để báo cho người tham gia giao thông biết trước tính chất của sự nguy hiểm hoặc các điều cần chú ý phòng ngừa trên tuyến đường. Khi gặp biển báo nguy hiểm và cảnh báo, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ đến mức cần thiết, chú ý quan sát và chuẩn bị sẵn sàng xử lý những tình huống có thể xẩy ra để phòng ngừa tai nạn.


 • Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.224 Đường Người Đi Bộ Cắt Ngang

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.224 Đường Người Đi Bộ Cắt Ngang

  Số hiệu biển báo: W.224 Tên biển báo: Đường người đi bộ cắt ngang Chi tiết báo hiệu: Báo trước sắp đ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.225 Trẻ Em

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.225 Trẻ Em

  Số hiệu biển báo: W.225 Tên biển báo: Trẻ em Chi tiết báo hiệu: Báo trước là gần đến đoạn đường thườ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.226 Đường Người Đi Xe Đạp Cắt Ngang

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.226 Đường Người Đi Xe Đạp Cắt Ngang

  Số hiệu biển báo: W.226 Tên biển báo: Đường người đi xe đạp cắt ngang Chi tiết báo hiệu: Báo trước l..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.227 C Ng Trường

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.227 C Ng Trường

  Số hiệu biển báo: W.227 Tên biển báo: Công trường Chi tiết báo hiệu: Để báo trước gần tới đoạn đường..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.228a Đá Lở Bên Phải

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.228a Đá Lở Bên Phải

  Số hiệu biển báo: W.228a Tên biển báo: Đá lở Chi tiết báo hiệu: Để báo trước gần tới một đoạn đường ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.228a Đá Lở Bên Trái

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.228a Đá Lở Bên Trái

  Số hiệu biển báo: W.228b Tên biển báo: Đá lở Chi tiết báo hiệu: Để báo trước gần tới một đoạn đường ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.228c Sỏi Đá Bắn Lên

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.228c Sỏi Đá Bắn Lên

  Số hiệu biển báo: W.228c Tên biển báo: Sỏi đá bắn lên Chi tiết báo hiệu: Báo trước nơi có kết cấu mặ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.229 Giải Máy Bay Lên Xuống

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.229 Giải Máy Bay Lên Xuống

  Số hiệu biển báo: W.229 Tên biển báo: Giải máy bay lên xuống Chi tiết báo hiệu: Để báo trước gần tới..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.230 Gia Súc

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.230 Gia Súc

  Số hiệu biển báo: W.230 Tên biển báo: Gia súc Chi tiết báo hiệu: Để báo trước gần tới đoạn đường thư..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.231 Thú Rừng Vượt Qua Đường

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.231 Thú Rừng Vượt Qua Đường

  Số hiệu biển báo: W.231 Tên biển báo: Thú rừng vượt qua đường Chi tiết báo hiệu: Để báo trước gần tớ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.232 Gió Ngang

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.232 Gió Ngang

  Số hiệu biển báo: W.232 Tên biển báo: Gió ngang Chi tiết báo hiệu: Để báo trước gần tới đoạn đường t..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.233 Nguy Hiểm Khác

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.233 Nguy Hiểm Khác

  Số hiệu biển báo: W.233 Tên biển báo: Nguy hiểm khác Chi tiết báo hiệu: Để báo trên đường có những n..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.234 Giao Nhau Với Đường Hai Chiều

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.234 Giao Nhau Với Đường Hai Chiều

  Số hiệu biển báo: W.234 Tên biển báo: Giao nhau với đường hai chiều Chi tiết báo hiệu: Trên đường mộ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.235 Đường Đôi

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.235 Đường Đôi

  Số hiệu biển báo: W.235 Tên biển báo: Đường đôi Chi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp đến đoạn đường đ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.236 Hết Đường Đôi

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm W.236 Hết Đường Đôi

  Số hiệu biển báo: W.236 Tên biển báo: Hết đường đôi Chi tiết báo hiệu: Để báo trước sắp kết thúc đoạ..

  Showing 46 to 60 of 77 (6 Pages)