Biển Báo Chỉ Dẫn

 • Tác dụng của biển hiệu lệnh
 • Biển hiểu lệnh là biển báo cho người tham gia giao thông biết các điều bắt buộc phải chấp hành.


 • Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.444i Chỉ Dẫn Địa Điểm

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.444i Chỉ Dẫn Địa Điểm

  Số hiệu biển báo: R.444i Tên biển báo: Biển chỉ dẫn trạm rửa xe Chi tiết báo hiệu: Đặt biển ở trước ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.444j Chỉ Dẫn Địa Điểm

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.444j Chỉ Dẫn Địa Điểm

  Số hiệu biển báo: R.444j Tên biển báo: Biển chỉ dẫn bến phà Chi tiết báo hiệu: Đặt biển ở trước nơi ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.444k Chỉ Dẫn Địa Điểm

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.444k Chỉ Dẫn Địa Điểm

  Số hiệu biển báo: R.444k Tên biển báo: Biển báo ga tàu điện ngầm Chi tiết báo hiệu: Đặt biển ở nơi đ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.444l Chỉ Dẫn Địa Điểm

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.444l Chỉ Dẫn Địa Điểm

  Số hiệu biển báo: R.444l Tên biển báo:Biển chỉ dẫn khu vực dịch vụ cho khách đi đường Chi tiết báo h..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.444m Chỉ Dẫn Địa Điểm

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.444m Chỉ Dẫn Địa Điểm

  Số hiệu biển báo: R.444m Tên biển báo: Biển báo trạm sửa chữa xe Chi tiết báo hiệu: Đặt biển ở trước..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.445a Báo Mô Tả Tình Trạng Đường

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.445a Báo Mô Tả Tình Trạng Đường

  Số hiệu biển báo: R.445a Tên biển báo: Biểu báo đường trơn phải chạy chậm Chi tiết báo hiệu: Biển đặ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.445b Báo Mô Tả Tình Trạng Đường

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.445b Báo Mô Tả Tình Trạng Đường

  Số hiệu biển báo: R.445b Tên biển báo: Biển báo đường dốc phải đi chậm, lái xe phải cẩn thận Chi tiế..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.445c Báo Mô Tả Tình Trạng Đường

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.445c Báo Mô Tả Tình Trạng Đường

  Số hiệu biển báo: R.445c Tên biển báo: Biển báo đoạn đường sương mù, tầm nhìn hạn chế phải đi chậm, ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.445d Báo Mô Tả Tình Trạng Đường

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.445d Báo Mô Tả Tình Trạng Đường

  Số hiệu biển báo: R.445d Tên biển báo: Biển báo đoạn đường có nền đường yếu Chi tiết báo hiệu: Biển ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.445e Báo Mô Tả Tình Trạng Đường

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.445e Báo Mô Tả Tình Trạng Đường

  Số hiệu biển báo: R.445e Tên biển báo: Biển báo xe lớn hoặc quá khổ đi sát về bên phải Chi tiết báo ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.445f Báo Mô Tả Tình Trạng Đường

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.445f Báo Mô Tả Tình Trạng Đường

  Số hiệu biển báo: R.445f Tên biển báo: Biển báo xe lớn hoặc quá khổ đi sát về bên phải Chi tiết báo ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.445g Báo Mô Tả Tình Trạng Đường

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.445g Báo Mô Tả Tình Trạng Đường

  Số hiệu biển báo: R.445g Tên biển báo: Biển báo đoạn đường nguy hiểm hay xẩy ra tai nạn Chi tiết báo..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.445h Báo Mô Tả Tình Trạng Đường

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.445h Báo Mô Tả Tình Trạng Đường

  Số hiệu biển báo: R.445h Tên biển báo: Biển báo đường xuống dốc liên tục Chi tiết báo hiệu: Đặt biển..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.446 Nơi Đỗ Xe Dành Cho Người Tàn Tật

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.446 Nơi Đỗ Xe Dành Cho Người Tàn Tật

  Số hiệu biển báo: R.446 Tên biển báo: Nơi đỗ xe dành cho người tàn tật Chi tiết báo hiệu: Để báo hiệ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.447a Báo Cầu Vượt Liên Thông

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.447a Báo Cầu Vượt Liên Thông

  Số hiệu biển báo: R.447a Tên biển báo: Biển báo cầu vượt liên thông Chi tiết báo hiệu: Biển đặt tại ..

  Showing 76 to 90 of 93 (7 Pages)