Biển Báo Chỉ Dẫn

 • Tác dụng của biển hiệu lệnh
 • Biển hiểu lệnh là biển báo cho người tham gia giao thông biết các điều bắt buộc phải chấp hành.


 • Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.426 Trạm Cấp Cứu

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.426 Trạm Cấp Cứu

  Số hiệu biển báo: R.426 Tên biển báo: Trạm cấp cứu Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn nơi có trạm cấp cứu..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.427a Trạm Sửa Chữa

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.427a Trạm Sửa Chữa

  Số hiệu biển báo: R.427a Tên biển báo: Trạm sửa chữa Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn nơi đặt xưởng, tr..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.427b Trạm Kiểm Tra Tải Trọng Xe

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.427b Trạm Kiểm Tra Tải Trọng Xe

  Số hiệu biển báo: R.427b Tên biển báo: Trạm kiểm tra tải trọng xe Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn nơi ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.428 Trạm Cung Cấp Xăng Dầu

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.428 Trạm Cung Cấp Xăng Dầu

  Số hiệu biển báo: R.428 Tên biển báo: Trạm cung cấp xăng dầu Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn những nơi..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.429 Nơi Rửa Xe

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.429 Nơi Rửa Xe

  Số hiệu biển báo: R.429 Tên biển báo: Nơi rửa xe Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn những nơi có bố trí r..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.430 Điện Thoại

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.430 Điện Thoại

  Số hiệu biển báo: R.430 Tên biển báo: Điện thoại  Chi tiết báo hiệu:Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.431 Trạm Dừng Nghỉ

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.431 Trạm Dừng Nghỉ

  Số hiệu biển báo: R.431 Tên biển báo: Trạm dừng nghỉ Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn những nơi có  các..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.432 Khách Sạn

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.432 Khách Sạn

  Số hiệu biển báo: R.432 Tên biển báo: Khách sạn Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn nơi có khách sạn phục ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.433 Nơi Nghỉ Mát

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.433 Nơi Nghỉ Mát

  Số hiệu biển báo: R.433 Tên biển báo: Nơi nghỉ mát Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn nơi nghỉ mát...

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.434a Bến Xe Buýt

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.434a Bến Xe Buýt

  Số hiệu biển báo: R.434a Tên biển báo: Bến xe buýt Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn chỗ  dừng đỗ xe buý..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.434b Bến Xe Tải

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.434b Bến Xe Tải

  Số hiệu biển báo: R.434b Tên biển báo: Bến xe tải Chi tiết báo hiệu:  Để chỉ dẫn khu vực đỗ xe tải đ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.435 Bến Xe Điện

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.435 Bến Xe Điện

  Số hiệu biển báo: R.435 Tên biển báo: Bến xe điện Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn chỗ dừng đỗ xe điện ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.436 Trạm Cảnh Sát Giao Thô Ng

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.436 Trạm Cảnh Sát Giao Thô Ng

  Số hiệu biển báo: R.436 Tên biển báo: Trạm cảnh sát giao thông Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn nơi đặt..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.437 Đường Cao Tốc

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.437 Đường Cao Tốc

  Số hiệu biển báo: R.437 Tên biển báo: Đường cao tốc Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn bắt đầu đường cao ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.438 Hết Đường Cao Tốc

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.438 Hết Đường Cao Tốc

  Số hiệu biển báo: R.438 Tên biển báo: Hết đường cao tốc Chi tiết báo hiệu: Để chỉ hết đường cao tốc..

  Showing 46 to 60 of 93 (7 Pages)