Biển Báo Chỉ Dẫn

 • Tác dụng của biển hiệu lệnh
 • Biển hiểu lệnh là biển báo cho người tham gia giao thông biết các điều bắt buộc phải chấp hành.


 • Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.417a Chỉ Hướng Đường Phải Đi Cho Từng Loại Xe

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.417a Chỉ Hướng Đường Phải Đi Cho Từng Loại Xe

  Số hiệu biển báo: R.417a Tên biển báo: Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe Chi tiết báo hiệu: Đ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.417b Chỉ Hướng Đường Phải Đi Cho Từng Loại Xe

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.417b Chỉ Hướng Đường Phải Đi Cho Từng Loại Xe

  Số hiệu biển báo: R.417b Tên biển báo: Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe Chi tiết báo hiệu: Đ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.417c Chỉ Hướng Đường Phải Đi Cho Từng Loại Xe

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.417c Chỉ Hướng Đường Phải Đi Cho Từng Loại Xe

  Số hiệu biển báo: R.417c Tên biển báo: Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe Chi tiết báo hiệu: Đ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.418 Lối Đi ở Những Vị Trí Cấm Rẽ

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.418 Lối Đi ở Những Vị Trí Cấm Rẽ

  Số hiệu biển báo: R.418 Tên biển báo: Lối đi ở những vị trí cấm rẽ Chi tiết báo hiệu: Để chỉ lối đi ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.419 Chỉ Dẫn Địa Giới

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.419 Chỉ Dẫn Địa Giới

  Số hiệu biển báo: R.419 Tên biển báo: Chỉ dẫn địa giới Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn địa giới hành c..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.420 Bắt Đầu Khu Đông Dân Cư

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.420 Bắt Đầu Khu Đông Dân Cư

  Số hiệu biển báo: R.420 Tên biển báo: Bắt đầu khu đông dân cư Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn bắt đầu ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.421 Hết Khu Đông Dân Cư

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.421 Hết Khu Đông Dân Cư

  Số hiệu biển báo: R.421 Tên biển báo: Hết khu đông dân cư Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn hết phạm vi ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.422 Di Tích Lịch Sử

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.422 Di Tích Lịch Sử

  Số hiệu biển báo: R.422 Tên biển báo: Di tích lịch sử Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn những nơi có di ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.423a Đường Người Đi Bộ Sang Ngang

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.423a Đường Người Đi Bộ Sang Ngang

  Số hiệu biển báo: R.423a Tên biển báo: Đường người đi bộ sang ngang Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn ch..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.423b Đường Người Đi Bộ Sang Ngang

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.423b Đường Người Đi Bộ Sang Ngang

  Số hiệu biển báo: R.423b Tên biển báo: Đường người đi bộ sang ngang Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn ch..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.424a Cầu Vượt Qua Đường Cho Người Đi Bộ

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.424a Cầu Vượt Qua Đường Cho Người Đi Bộ

  Số hiệu biển báo: R.424a Tên biển báo: Cầu vượt qua đường cho người đi bộ Chi tiết báo hiệu: Để chỉ ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.424b Cầu Vượt Qua Đường Cho Người Đi Bộ

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.424b Cầu Vượt Qua Đường Cho Người Đi Bộ

  Số hiệu biển báo: R.424b Tên biển báo: Cầu vượt qua đường cho người đi bộ Chi tiết báo hiệu: Để chỉ ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.424c Hầm Chui Qua Đường Cho Người Đi Bộ

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.424c Hầm Chui Qua Đường Cho Người Đi Bộ

  Số hiệu biển báo: R.424c Tên biển báo: Hầm chui qua đường cho người đi bộ Chi tiết báo hiệu:Để chỉ d..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.424d Hầm Chui Qua Đường Cho Người Đi Bộ

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.424d Hầm Chui Qua Đường Cho Người Đi Bộ

  Số hiệu biển báo: R.424d Tên biển báo: Hầm chui qua đường cho người đi bộ Chi tiết báo hiệu:Để chỉ d..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.425 Bệnh Viện

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.425 Bệnh Viện

  Số hiệu biển báo: R.425 Tên biển báo: Bệnh viện Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn sắp đến cơ sở điều trị..

  Showing 31 to 45 of 93 (7 Pages)