Biển Báo Chỉ Dẫn

 • Tác dụng của biển hiệu lệnh
 • Biển hiểu lệnh là biển báo cho người tham gia giao thông biết các điều bắt buộc phải chấp hành.


 • Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.410 Khu Vực Quay Xe

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.410 Khu Vực Quay Xe

  Số hiệu biển báo: R.410 Tên biển báo: Khu vực quay xe. Chi tiết báo hiệu: Biển chỉ dẫn khu vực cho p..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.411 Hướng Đi Trên Mỗi Làn Đường Theo Vạch Kẻ Đường

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.411 Hướng Đi Trên Mỗi Làn Đường Theo Vạch Kẻ Đường

  Số hiệu biển báo: R.411 Tên biển báo: Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường. Chi tiết báo h..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.412a Làn Đường Dành Riêng Cho Ôtô Khách

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.412a Làn Đường Dành Riêng Cho Ôtô Khách

  Số hiệu biển báo: R.412a Tên biển báo:Làn đường dành cho ôtô khách. Chi tiết báo hiệu: Biển chỉ dẫn ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.412b Làn Đường Dành Riêng Cho Xe Ôtô Con

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.412b Làn Đường Dành Riêng Cho Xe Ôtô Con

  Số hiệu biển báo: R.412b Tên biển báo:Làn đường dành cho ôtô con. Chi tiết báo hiệu: Biển chỉ dẫn ch..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.412c Làn Đường Dành Cho Ôtô Tải

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.412c Làn Đường Dành Cho Ôtô Tải

  Số hiệu biển báo: R.412c Tên biển báo:Làn đường dành cho ôtô tải. Chi tiết báo hiệu: Biển chỉ dẫn ch..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.412d Làn Đường Dành Riêng Cho Môtô

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.412d Làn Đường Dành Riêng Cho Môtô

  Số hiệu biển báo: R.412d Tên biển báo:Làn đường dành cho môtô. Chi tiết báo hiệu: Biển chỉ dẫn cho n..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.413a Đường Có Làn Đường Dành Cho Ôtô Khách

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.413a Đường Có Làn Đường Dành Cho Ôtô Khách

  Số hiệu biển báo: R.413a Tên biển báo: Đường có làn đường dành cho ô tô khách Chi tiết báo hiệu: Để ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.413b Rẽ Ra Đường Có Làn Đường Dành Cho Ôtô Khách

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.413b Rẽ Ra Đường Có Làn Đường Dành Cho Ôtô Khách

  Số hiệu biển báo: R.413b Tên biển báo: Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách Chi tiết báo hiệ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.413c Rẽ Ra Đường Có Làn Đường Dành Cho Ôtô Khách

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.413c Rẽ Ra Đường Có Làn Đường Dành Cho Ôtô Khách

  Số hiệu biển báo: R.413c Tên biển báo: Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách Chi tiết báo hiệ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.414a Chỉ Hướng Đường

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.414a Chỉ Hướng Đường

  Số hiệu biển báo: R.414a Tên biển báo: Chỉ hướng đường Chi tiết báo hiệu: Đặt ở nơi đường giao nhau ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.414b Chỉ Hướng Đường

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.414b Chỉ Hướng Đường

  Số hiệu biển báo: R.414b Tên biển báo: Chỉ hướng đường Chi tiết báo hiệu: Đặt ở nơi đường giao nhau ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.414c Chỉ Hướng Đường

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.414c Chỉ Hướng Đường

  Số hiệu biển báo: R.414c Tên biển báo: Chỉ hướng đường Chi tiết báo hiệu: Đặt ở nơi đường giao nhau ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.414d Chỉ Hướng Đường

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.414d Chỉ Hướng Đường

  Số hiệu biển báo: R.414d Tên biển báo: Chỉ hướng đường Chi tiết báo hiệu: Đặt ở nơi đường giao nhau ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.415 Mũi Tên Chỉ Hướng Đi

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.415 Mũi Tên Chỉ Hướng Đi

  Số hiệu biển báo: R.415 Tên biển báo: Mũi tên chỉ hướng đi Chi tiết báo hiệu: Được đặt trong khu đôn..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.416 Lối Đi Đường Vòng Tránh

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.416 Lối Đi Đường Vòng Tránh

  Số hiệu biển báo: R.416 Tên biển báo: Lối đi đường vòng tránh Chi tiết báo hiệu: Đặt trước các đường..

  Showing 16 to 30 of 93 (7 Pages)